Category Archives: ข่าวสาร และ บทความดีๆเกี่ยวกับ คอนกรีต (Concrete)

 • -

การหล่อเสาเข็ม เทคาน คอนกรีต และก่ออิฐมอญเพื่อสร้างบ้าน

การหล่อเสาเข็ม เทคาน คอนกรีต และก่ออิฐมอญเพื่อสร้างบ้าน

วันนี้ทางบริษัทเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับ

เป็นการสร้างบ้านเองแบบง่ายๆครับ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจะมาอธิบายเป็นรูปภาพประกอบกันเลยครับ

 

 • ขั้นแรก

– ขุดหลุมขนาดพอประมาณเพื่อจะเทปูน และหล่อเสาเข็มคอนกรีต

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-1

 

– นำโครงเหล็ก รูปทรงเสาเข็มคอนกรีต ที่เตรียมไว้แล้ว ลงหลุมได้เลย

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-3

 

– เทปูนคอนกรีต ทับถมให้ทั่ว แน่นหลุม

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-5

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-6

 

 • ขั้นตอนที่สอง

– เตรียมไม้แบบ โครงเหล็กดัด เพื่อหล่อขอบพื้นชั้นล่างของตัวบ้าน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-7

– เทปูนคอนกรีตลงในไม้แบบ ซึ่งด้านในไม้แบบจะมีโครงเหล็กดัดอยู่ด้านใน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-8

 

 • ขั้นตอนที่สาม

– เตรียมอิฐมอญ (อิฐแดง)

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-4

 

– ก่ออิฐมอญ (อิฐแดง) ให้ได้ความสูงเท่าที่ต้องการ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-11

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-10

 

 • ขั้นตอนที่สี่

– เตรียมไม้แบบ และโครงเหล็กดัด สำหรับขึ้นบน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-12

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-13

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-14

– เทปูนคอนกรีตที่ขอบด้านบนตามแนวไม้แบบซึ่งมีโครงเหล็กดัดอยู่ด้านในก่อน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-16

 

– เทปูนคอนกรีตเพื่อทำเป็นพื้นที่ชั้นด้านบน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-17

 

 • ขั้นตอนที่ห้า

– วางโครงไม้สำหรับการติดกระเบื้องที่หลังคา

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-19

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-20

 

– เตรียมกระเบื้อง เพื่อนำมาใช้มุงหลังคา

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-21

 

 • เสร็จ ^.^

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-23


 • -

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

สำหรับขั้นตอนแรกนั้น เราต้องเตรียมปรับพื้นดินก่อน

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

 

ติดตั้ง วางโครงไม้ เพื่อรอการเทปูนคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

 

หลังจากนั้น ให้เทปูนคอนกรีตบางๆ ลงไป 1 ชั้นก่อน

พอปูนคอนกรีตแห้ง หรือเซ็ตตัวแล้ว

ให้วางโครงเหล็ก เพื่อเสริมความแข็งแรง

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

 

ในขั้นตอนนี้ เพื่อความรวดเร็ว เราสามารถใช้บริการ รถปั้มคอนกรีตได้เลย

เพราะปูนคอนกรีตจาก รถปั้มคอนกรีตนั้น เป็นปูนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน

ตามสูตรหรือสเปคของยี่ห้อ หรือ บริษัทนั้นๆอยู่แล้ว

ทั้งนี้ สูตรหรือสเปคของส่วนผสมของปูนคอนกรีตนั้น

เราสามารถเลือก หรือ กำหนดเพิ่มเติมได้เองอีกด้วย

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

การเทพื้นปูนคอนกรีต โดยใช้รถปั๊มคอนกรีต

หากมีการติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเพิ่มเติม

ก็ให้ทำแบบหรือแม่พิมพ์ของเสาเข็มคอนกรีตเพิ่มเติมของชั้นบนต่อๆไป


 • -

การเทปูนวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาไม้ระแนงแบบง่าย

การเทปูนวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาไม้ระแนงแบบง่าย

การเทปูนเพื่อวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาระแนงไม้แบบง่าย-1

ขั้นตอนแรกในการเทปูนวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาไม้ระแนงนั้น
จะต้องเตรียมรากฐานที่ดีก่อนเพื่อความแข็งแรงระดับหนึ่ง
อย่างแรกเลยคือการหล่อคอนกรีต แต่ก่อนที่จะเทปูนหล่อคอนกรีตนั้น
จะต้องทำการขุดหลุมกว้างประมาณ 30X30 เซนติเมตร
ลึกประมาณ 60 เซนติเมตร หลังจากที่ขุดหลุมเสร็จทุกหลุมแล้ว

การเทปูนเพื่อวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาระแนงไม้แบบง่าย-3

ขั้นตอนต่อไปคือ การหล่อเสาเข็มคอนกรีตลงในแม่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้
คือการเทปูนคอนกรีตตามสูตรเฉพาะ ลงในแม่พิมพ์สำเร็จรูป
แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วค่อยดึงแม่พิมพ์ออก

การเทปูนเพื่อวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาระแนงไม้แบบง่าย-2

เมื่อได้เสาเข็มคอนกรีตที่ทำจากแม่พิมพ์สำเร็จรูปแล้ว
ให้นำปูนที่ผสมขึ้นมาใหม่อีก 1 รอบ เพื่อนำไปเทลงในหลุมที่เตรียมไว้
แล้วจึงเอาเสาเข็มคอนกรีตที่ผ่านการทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
ไปวางลงในหลุม พร้อมกับเทปูนที่ผสมใหม่ลงไปด้วย

การเทปูนเพื่อวางเสาเข็มคอนกรีตเพื่อทำหลังคาระแนงไม้แบบง่าย-4

หลังจากนี้ก็รออีก 24 ชั่วโมง เพื่อให้ปูนคอนกรีตที่เทลงไปในหลุม
ได้เซ็ตตัว แห้ง และ แข็งแรง

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-5

เมื่อผ่านไปอีก 24 ชั่วโมง (รวมเป็น 2 วัน) ให้ทำการติดตั้ง
ส่วนที่เป็นเสาไม้ และหลังคาไม้ระแนงเพื่อต่อไป


 • -

เทคโนโลยีการผลิต ปูนซีเมนต์ คอนกรีต

เทคโนโลยีการผลิต ปูนซีเมนต์ คอนกรีต

เทคโนโลยีการผลิต ปูนซีเมนต์ คอนกรีต

ปูนซีเมนต์ คอนกรีต คือ วัตถุดิบหลักที่สำคัญในอารยธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ
ซึ่งเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งใน บ้าน อาคาร และ สิ่งก่อสร้างอื่นๆจำนวนมาก
ซึ่งการผลิต และ การก่อสร้างในปัจจุบันนั้นก็มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน

แม้ว่า ปูนซีเมนต์ คอนกรีต จะมีความสำคัญมาก ทั้งในอุตสาหกรรมในหลายๆด้าน
แต่กระบวนการผลิตก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจำนวนมาก
โดยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมานั้น ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

สำหรับในบางประเทศนั้นการผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีต ยังเป็นแบบเทคโนโลยีเก่า
จึงส่งผลให้การผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีตปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจำนวนมาก

การผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีตทั้งโลกมีส่วนประมาณ 5%
ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด
ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมของโลก

ผงปูนซีเมนต์ คอนกรีตนั้นโดยปกติแล้วจะต้องนำมันไปผสมกับน้ำ
เพื่อพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง สำหรับการใช้งานในวัสดุก่อสร้าง
บางครั้งอาจจะมีการเพิ่มวัสดุบางอย่างเพิ่มขึ้นไปอีก
เพื่อเหตุผลบางประการ ดังนั้นบางสูตรเฉพาะนั้น
จะมีวิธีเทคนิคการเพิ่มให้อุณหภูมิสูงขึ้น หรือ เพิ่มแรงดันน้ำ เกลือ กรวด ทราย
เพราะบางงานนั้นมีความต้องการความรวดเร็วในการแห้ง
หรือบางงานต้องการความช้าแต่ต้องการความละเอียดในเนื้องานที่แตกต่างกัน
เพื่อป้องกันการเซาะ กร่อนซึ่งเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีความซับซ้อน
ในการสร้างบ้าน อาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีตนั้นปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับนักวิจัยในการผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีต
ในแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ชื่อว่า Green Cement ด้วยการผลิตทั่วโลกของปูนซีเมนต์ คอนกรีต
แบบเทคโนโลยีใหม่นี้จะลดไปได้ประมาณ 2.2 พันล้านตันต่อปี
และ คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสองเท่าถึงต่อทุกๆปี
ดังนั้น จะมีอัตราการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 10% ต่อปี

ชาวโรมันโบราณมีการผลิตปูนซีเมนต์ โดยใช้ มะนาว เถ้าภูเขาไฟ
หิน และ น้ำ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร โรงละคร และ โบสถ์
วัสดุหรือส่วนผสมทั้งหมดนั้น ล้วนแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก

ไม่เหมือนในยุคปัจจุบันเพราะ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีต
ต้องการความร้อนในการผลิตสูงมาก ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล หรือ น้ำมันในกระบวนการทำให้เกิดความร้อนสูง
แต่ในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกก็ได้มีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการทำความร้อน
เพื่อให้รุ่นลูก รุ่นหลาน ได้มีอนาคตที่สดใส สืบต่อไป


 • -

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปนั้น
ทำได้หลายแบบมาก แต่วันนี้เรื่องที่เราจะมานำเสนอนั้น
คือการหล่อแบบทีละชั้นขึ้นมาครับ

โดยในขั้นแรก ให้เทพื้นปูนเรียบไปก่อน 1 ชั้น
แล้วรอให้ปูนคอนกรีตในชั้นแรกนี้เซ็ตตัวได้ระดับนึงก่อน
โดยใช้พลาสติกคลุม

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

ขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการวางเหล็กเส้น เพื่อให้เป็นโครงเสริมของในชั้นต่อๆไป
แต่ก่อนที่วางเหล็กเส้นเสริมทับลงปูนคอนกรีตนั้น เราต้องวางบล็อกคอนกรีต
ลูกเต๋าลงไปก่อนวางโครงเหล็กเส้น เพื่อที่จะทำให้โครงเหล็กเส้นลอยอยู่บน
แผ่นพื้นคอนกรีตที่แห้งและเซ็ตตัวไปแล้ว

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

มาถึงขั้นตอนนี้คือการเช็คความเรียบร้อยก่อนเทปูนคอนกรีต
อย่างแรกเลยคือเช็คการวางท่อต่างๆเช่น ท่อประประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า
และท่อทางเดินอื่นๆ

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

และท้ายสุดก็จะเป็นการเทปูนคอนกรีตตามระดับชั้นๆที่เราต้องการ
หากมีชั้นต่อๆไป ก็จะเป็นการทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ

การเทพื้นปูนทำฐานบ้านโดยไม่ใช้ แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

 


 • -

เกิดเหตุตึกแถว 3 ชั้นถล่ม ย่านตลาดประชานิเวศน์ 1

เกิดเหตุตึกแถว 3 ชั้นถล่ม ย่านตลาดประชานิเวศน์ 1 !!

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ตึกแถว 3 ชั้นถล่ม

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 18.40 น. มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่คาดฝัน กับประชาชนในย่าน หลังตลาดประชานิเวศน์ 1 ประชาชนย่านนั้นเล่าให้ฟังว่า อยู่ๆก็ได้เกิดมีเสียงดังขึ้นเปาะแปะๆดังมากหลายครั้ง เป็นระยะทางยาวในช่วงบริเวณอาคารพาณิชย์ในย่านนั้น หลังจากนั้นสักพักก็ หลังคา กันสาด ระเบียง เศษปูนคอนกรีต ก็เหมือนระเบิดร่วงหล่นลงทั้งแผง ซึ่งอาคารพาณิชย์ในย่านนั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 13 คูหา คาดว่าอาจจะเกิดจากปูนคอนกรีต (Concrete) เก่า หรือ เกิดจากความไม่ได้มาตรฐานของปูนคอนกรีต (Concrete) กันแน่

เหตุการณ์นี้สร้างความ ตกใจ แตกตื่น กับประชาชนในย่านนั้นมาก และยังทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่แถวบริเวณใต้ตึกนั้นหลายคัน รวมค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าหลาย 10 ล้านบาท

เบื้องต้นได้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นเส้นทาง เพื่อไม่ให้มีประชาชนเข้าไป เพราะเกรงว่าตัวซากอาคารที่เหลือจะถล่มลงมาทับเพิ่มอีก พร้อมทั้งยังเร่งเคลียทางให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดไฟ เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มีไฟฟ้าดับทั่วบริเวณนั้นเกรงว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ด้าน นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โยธาเขตจตุจักร เร่งรัดเข้าไปตรวจสอบโดยด่วน เพื่อให้แจ้งรายละเอียดและความเสียหายเพิ่มเติม

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a1-6 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a1-5 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a1-4 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a1-3 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7-3-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a1-2

เครดิต : MGR


 • -

โครงการใหม่มูลค่า 500 ล้านบาท สร้างทางลัดเส้นทางใหม่ ชัยนาท-สิงห์บุรี

โครงการใหม่มูลค่า 500 ล้านบาท สร้างทางลัดเส้นทางใหม่ ชัยนาท-สิงห์บุรี

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป‎ สามพราน นครปฐม สร้างทางลัด

 

 

โครงการสร้างเส้นทางลัด เส้นทางใหม่ ชัยนาท-สิงห์บุรีแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีมูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท

โดยเป็นการเชื่อมเส้นทางระหว่างถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ด้านตะวันออก) หรือ ถนนสาย ฉ. กับ ถนนสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) หรือ ถนนสาย ค.

เมื่อแล้วเสร็จจะมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นถนนขนาดกลางขนาด 4 ช่องจราจร ปูพื้นผิวคอนกรีตด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซึ่งมีความคงทนสูง

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้น จะเป็นรูปแบบของ บาลานซ์ แคนติลเลฟเวอร์ บริดจ์ (Balance Cantilever Bridge) ซึ่งจะเป็นแบบสะพานยื่นขนาน โดยจะออกแบบเป็นถนนคู่ขนานรวม 4 ช่องจราจร

เส้นทางลัดของถนนเส้นนี้ทั้งหมดจะมีความยาวรวมที่ 574 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน และมีสิ่งอำนวยความปลอดภัยที่จำเป็นครบถ้วน

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้จะเริ่มที่บริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมกับถนนสายลพบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 311) ที่ กม. 51+310 แนวการก่อสร้างด้านซ้ายจะเยื้องกับซอยบ้านกล้วยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดกับถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 340)

ส่วนอีกฝั่งนั้นจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับถนนเทศบาล 6 ผ่านไปทางถนนเทศบาลสัมพันธ์ จนไปสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 3+564 ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับถนนชัยนาท-วัดสิงห์ (ทางหลวงหมายเลข 3183) ที่ กม. 9+330 ซึ่งจะอยู่ในเขตบริเวณ ต.ท่าชัย รวมระยะทาง 3.564 กม.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้กล่าวว่า ณ. ปัจจุบันโครงการสร้างเส้นทางลัด เส้นทางใหม่ ชัยนาท-สิงห์บุรีแห่งนี้ ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 42% โดยในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง โครงสร้างของเส้นทาง ส่วนงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตอกเสาเข็มคอนกรีต และเจาะเสาเข็มคอนกรีตลงในแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าจะการก่อสร้างโครงการสร้างเส้นทางลัด เส้นทางใหม่ ชัยนาท-สิงห์บุรีแห่งนี้จะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2560 นี้

นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับประเทศไทย และ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อช่วยลดปัญญาเรื่องจราจรให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำความเจริญ การเติบโต ไม่ว่าจะเป็น ย่านธุรกิจการค้าแห่งใหม่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สาธารณูปโภคที่พร้อมจะเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกมากอย่างเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รถประจำทางโดยสารสายใหม่ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอีกมากในหลายๆด้านมาสู่ชุมชนใกล้เคียง